Wacław Pintal – „Tarnobrzeg u schyłku PRL-u”
Duży Hol – 01.05 – 31.05

Wystawa fotografii fotoreportera i dziennikarza „Tygodnika Nadwiślańskiego”, wcześniej instruktora ds. fotografii w Wojewódzkim (obecnie Tarnobrzeskim) Domu Kultury, autora wielu publikacji prasowych (publikacje m.in. w „Polityce”, „Prometeju” ,”Życiu na gorąco”, „Gościu niedzielnym”), współautora wystawy „Jan Paweł II – Tarnobrzeg, Sandomierz 1999”.

Autor zdołał uchwycić absurdy i niedogodności życia codziennego epoki PRL-u. Jest na wystawie kilka zdjęć ówczesnego Tarnobrzega. To czasy początków jego dziennikarskiej przygody, lata młodości. Fotografie nie są nasycone sentymentem, ani nie idealizują przeszłości. Wręcz przeciwnie- autor z zazdrością spogląda na dzisiejszą młodzież, której dane jest żyć w „normalnym” kraju. Forma ekspozycji obrazuje ogrom przemian jakie dokonały się w naszym otoczeniu w ciągu zaledwie 25 lat.

Fotografie można oglądać w Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury, w terminie 01.05.- 31.05.2007r.