TEATRZYK „MAGIK” – zajęcia odbywają się w grupach wiekowych: kl. I-III i IV-VI szkół podstawowych, raz w tygodniu. Dzieci uczą się świadomości ruchu, emisji głosu, pracują nad dykcją, oddechem, interpretacją tekstu. Zajęcia teatralne pomagają przełamywać leki, i rozwijać wyobraźnię, intelekt, kształtują i pielęgnują poprawną mowę, budują poczucie własnej osobowości. Teatr uczy  zaangażowania w działanie, motywacji, pokazuje najmłodszym, że wspaniały efekt końcowy składa się z pomysłów i pracy wielu ludzi.  Finałem zajęć jest prezentacja spektaklu

Spotkanie organizacyjne: 17 września 2015r, godz. 16:30