PROTOKÓŁ Z PRACY KOMISJI ARTYSTYCZNEJ
VIII Edycji Konkursu
„Tradycyjne Obrzędy Polskie – Wielkanocny Konkurs Plastyczny”

Protokół Wielkanocny Konkurs Plastyczny

Wielkość czcionki