Eliminacje wstępne do XVI Konkursu Piosenki Angielskiej już za nami :)

Jury oceniało walory głosowe, poprawność językową, dykcję, interpretację, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika, ogólny wyraz artystyczny. Komisja w składzie: Mariusz Ryś, Marian Zych, Marcin Reguła i Michael Woods po wysłuchaniu 39. uczestników oraz 9. zespołów postanowiła przyznać nominacje następującym uczestnikom:

PROTOKÓŁ z XVI Konkursu Piosenki Angielskiej – KLIKNIJ

Organizatorami konkursu są:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Szkoła Języków Obcych WORD w Tarnobrzegu
Stowarzyszenie PROLANDER w Tarnobrzegu.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

FINAŁ XVI Konkursu Piosenki Angielskiej odbędzie się 7 maja 2016r.,
w Tarnobrzeskim Domu Kultury.
Serdecznie zapraszamy.

foto: B. W-D