XVI Konkurs Piosenki Angielskiej należał do Alicji Śmielak
– Grand Prix XVI Konkursu Piosenki Angielskiej.

Serdecznie DZIĘKUJEMY wszyst­kim uczest­ni­kom …
Do zoba­cze­nia w przy­szłym roku :)

PROTOKÓŁ z XVI Konkursu Piosenki Angielskiej – KLIKNIJ

 Prezentujemy też kilka fotografii z Finału XVI Konkursu Piosenki Angielskiej.

Alicja Śmielak - Grand Prix XVI Konkursu Piosenki Angielskiejna fotografii: Alicja Śmielak – Grand Prix XVI Konkursu Piosenki Angielskiej

P-3

Organizatorami kon­kursu są:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Szkoła Języków Obcych WORD w Tarnobrzegu
Stowarzyszenie PROLANDER w Tarnobrzegu.

Konkurs odbywa się pod hono­ro­wym patro­na­tem Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

foto: St.D