Dla uczestników zajęć przygotowane są sztalugi, podobrazia rysunkowe i malarskie, oraz konieczne rekwizyty plastyczne. Program zajęć obejmuje min. ćwiczenia z zakresu kompozycji i organizacji pola obrazowego, jako punktu wyjścia do samodzielnych propozycji i koncepcji artystycznych. Posługując się podstawowymi środkami wyrazu artystycznego: ołówkiem, farbą plakatową i akwarelową, pastelami olejnymi i suchymi, uczestnicy zajęć będą kształtować wrażliwość i otwartość na otaczającą ich rzeczywistość. Umiejętności warsztatowe które opanują, zapewnią konieczną swobodę twórczą i pozwolą młodzieży na realizację swoich praktycznych zamierzeń i projektów.
Zajęcia prowadzi: Grzegorz Gerba