Dziecięca pracownia plastyczna TDK kończy kolejny rok pracy artystycznej. Był to czas rozwijania pasji i poznawania świata sztuki, spotkań warsztatowych z artystami,śledzenia tajników ich pracy oraz zwiedzania wystaw w Galerii TDK. Swoboda w wyrażaniu siebie i poznawanie technik plastycznych zaowocowały powstaniem  licznych prac plastycznych.

Zajęcia prowadzi Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska

Zapraszamy do Dziecięcej Pracowni Plastycznej już po wakacjach, a tymczasem, do zapoznania się z wakacyjną ofertą przygotowaną dla dzieci przez Tarnobrzeski Dom Kultury.