Rozwiń swoją kreatywność, uwolnij twórczą energię, zrealizuj z nami projekty artystyczne, poznaj nowych przyjaciół, zdobądź wiedzę i umiejętności, weź udział w eventach łączących pokolenia.

Tarnobrzeski Dom Kultury
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia
w sezonie artystycznym 2018/19

DZIECIĘCA PRACOWNIA PLASTYCZNA
dzieci klas I-IV szkół podstawowych
 

Podczas zajęć dzieci rozwijają  pasję i poznają świat historii sztuki, biorą udział w  warsztatach  prowadzonych przez artystów, śledzą tajniki ich pracy oraz zwiedzają wystawy
w Galerii TDK. Poznają kierunki w sztuce i sylwetki największych artystów. Swoboda w wyrażaniu siebie i poznawanie technik plastycznych zaowocują powstaniem  licznych prac, które będą eksponowane na wystawie w Galerii TDK.

zajęcia warsztatowe z plastyki: Elżbieta Miśkiewicz – Zamojska
zagadnienia z historii sztuki: Beata Wianecka – Długoń
zajęcia: poniedziałki, godz. 16.30

 BLOK SZTUKI – WARSZTATY Z PLASTYKI I HISTORII SZTUKI  
młodzież od lat 14
Młodzież poznaje  podstawowe  techniki malarstwa  i rysunku. Uczy się zasad  kompozycji, konstrukcji, proporcji i elementów perspektywy. Zdobywa podstawy warsztatu  rysunkowego
i malarskiego w  oparciu o  analizę stylu mistrzów. Poznaje kierunki, style i nurty w sztuce, artystów których obrazy zmieniły bieg historii sztuki. Stanowi to inspirację do poszukiwania samodzielnych kreacji artystycznych.

zajęcia prowadzi: Przemysław Zamojski
wtorki, godz. 15.30 – plastyka
Godzina z historią sztuki to propozycja otwarta, bez konieczności łączenia z warsztatami plastycznymi.
środy, godz. 16.00 – godzina z historią sztuki


CHÓREK „ŁAPU-CAPU”
 
dzieci 6 – 14 lat
Uczestnicy poznają świat muzyki i piosenki. Podczas zajęć dzieci kształtują wyobraźnię muzyczną, uczą się podstaw śpiewu i interpretacji piosenek. Muszą się nauczyć także pracy w grupie. Pracują z mikrofonem i z wykorzystaniem profesjonalnych podkładów muzycznych. Program jest dostosowany do wieku i możliwości uczestników. Udział w zajęciach rozwija wrażliwość muzyczną, wyobraźnię, umiejętności wyrażania siebie. Istotnym elementem zajęć jest przygotowanie chórku do prezentacji na scenie.

zajęcia prowadzi: Anna Pintal
zajęcia: czwartki, godz. 15.30 dzieci 6 – 9 lat, godz. 16.30, dzieci 10 – 14 lat, młodzież 15 – 18 lat, godz. 18.00

STUDIO PIOSENKI  
młodzież od 15 lat
Uczestnicy rozwiną swoje umiejętności wokalne. W czasie zajęć będzie można nauczyć się jak interpretować piosenkę poprzez pracę nad tekstem, intonacją i frazowaniem, doskonalić swój warsztat poprzez ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne, oddechowe, dykcyjne. Zajęcia warsztatowe stanowią punkt wyjścia dla opanowania repertuaru obejmującego różnorodne stylistyki i formy. Stopniowo młodzi wokaliści będą przygotowywać się do występów na scenie.

zajęcia prowadzi: Anna Pintal
zajęcia wg indywidualnego harmonogramu

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLAKÓW 
dzieci 5 – 6 lat
Całoroczne warsztaty teatralne z elementami logopedii artystycznej poszerzone o zagadnienia dotyczące roli muzyki i scenografii w przedstawieniu teatralnym. Dzieci poprzez zabawy teatralne rozwijają wyobraźnię, doskonalą mowę, pracują nad prawidłowym oddechem, nabierają pewności siebie. Zabawy w teatr odgrywają dużą rolę w rozwijaniu zdolności myślenia i mowy, a także twórczej wyobraźni i fantazji.

zajęcia prowadzi: Agnieszka Mroczka
zajęcia: czwartki, godz. 15.45


TEATRZYK MAGIK
 
dzieci 7 -13 lat
Uczestnicy podczas zajęć teatralnych poznają warsztat aktorski oraz techniki prawidłowej recytacji. Rozwijają wyobraźnię, a przede wszystkim dobrze się jednocześnie bawią, uczą się wyrażać emocje w formie  gestów, ruchów i mimiki. Dzieci pracują w dwóch grupach wiekowych gr. I (7 – 10 lat), gr. II (11 – 14 lat). 

 zajęcia prowadzi: Agnieszka Mroczka
Dzieci pracują w dwóch grupach wiekowych: gr. I (7 – 10 lat) – czwartki, godz. 16.30, gr. II (11 – 14 lat) – środy, godz. 16.00

MŁODZIEŻOWY TEATR AMATORSKI  
młodzież od 14 lat
W trakcie prób odbywają się teoretyczno-praktyczne ćwiczenia z kultury żywego słowa, gestu i ruchu scenicznego. Uczestnicy nabywają umiejętności dialogowania etiud scenicznych. Finalnym, rocznym działaniem teatralnym jest wspólne przygotowanie i prezentacja wybranego przedstawienia teatralnego. Młodzieżowy Teatr Amatorski TDK obchodzi w tym roku 30-lecie swojej działalności.

zajęcia prowadzi: dr Sylwester Łysiak
zajęcia: wtorki – godz. 16.00, czwartki – godz. 16.00

TEATR CZWARTEK
dorośli
Uczestnicy zajęć mogą rozwijać swoje pasje artystyczne, pracując nad dykcją, gestem i ruchem scenicznym oraz budowaniem sytuacji dialogowych. Rezultatem prób jest przygotowanie i prezentacja spektaklu teatralnego. Teatr „Czwartek” działa od 2013 roku. Do dzisiaj uczestnicy przygotowali cztery premiery.

zajęcia prowadzi:  dr Sylwester Łysiak
zajęcia: czwartki, godz. 17.30

NAUKA GRY NA GITARZE i KONTRABASIE
powyżej 13 lat
Muzyczne zajęcia dla instrumentalistów:
gitara akustyczna i elektryczna – poziom podstawowy
gitara basowa – poziom podstawowy i zaawansowany
kontrabas – poziom podstawowy
Zajęcia mają na celu opanowanie gry na wyżej wymienionych instrumentach w obrębie stylistyki rozrywkowej, rockowej i jazzowej.
Umiejętności praktyczne uzupełnione będą o wiedzę z teorii muzyki: skale, harmonia itp.
Zajęcia rozpoczną się od października i obejmują jedno spotkanie w tygodniu.

zajęcia prowadzi: Marian Zych
zajęcia wg indywidualnego harmonogramu

WARSZTATY PLASTYCZNE
dorośli
Uczestnicy będą zdobywać lub rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu rysunku i malarstwa, poznawać wybrane techniki plastyczne. Proponowane tematy warsztatów: martwa natura, pejzaż, postać i architektura.
Celem  tych warsztatów jest także twórcze, wspólne spędzenie czasu.

Zajęcia prowadzi: Marta Lipowska
zajęcia: wtorki, godz. 18.00


ZESPÓŁ REALIZATORÓW FILMOWYCH
młodzież i dorośli

Zapraszamy pasjonatów sztuki filmowej na praktyczne warsztatowe doskonalenie swoich umiejętności.
Zespół będzie pracował pod opieką Aleksandra Dyla.


MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA
Uczestnicy – dzieci, młodzież i dorośli

– zarówno ci, którzy potrafią grać na instrumentach i zamierzają rozwijać swoje muzyczne pasje (lub zmienić instrument) oraz ci, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z muzyką i podjąć naukę pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora.

kapelmistrz:  Zenon Piekarz
zapisy:  Hala MOSiR w Tarnobrzegu, sala 123,  w każdy poniedziałek  w godz. 16.00 – 17.30

MAŻORETKI
dziewczęta w wieku 7 – 19 lat
Zajęcia o charakterze marszowo – tanecznym, kształcące w uczestniczkach poczucie rytmu, koordynację ruchową, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność.

zajęcia prowadzi: Bożena Pandura
Zapisy: w Hali MOSiR w Tarnobrzegu, sala 123,  w każdy piątek  w godz. 15.00 – 18.00


ZESPÓŁ TANECZNY „FRAM”
dzieci  i młodzież 5 – 19 lat

Zapisy od poniedziałku do piątku od godz. 15.30 – sala gimnastyczna w Parku Dzikowskim.