W ramach  spotkań poznajemy kierunki, style i nurty w sztuce oraz twórczość wybitnych artystów, których obrazy zmieniły bieg historii sztuki. Stanowi to inspirację do poszukiwania samodzielnych kreacji artystycznych. Zajęcia urozmaicone są bogatym materiałem wizualnym.