PROTOKÓŁ Z PRACY KOMISJI ARTYSTYCZNEJ
XVII EDYCJI BOŻONARODZENIOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Tarnobrzeski Dom Kultury 19 grudnia 2018 r.

 

Komisja Artystyczna w składzie :
Beata Wianecka- Długoń – historyk sztuki TDK
Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska– instruktor plastyki i wystawiennictwa TDK
Stanisław Dziubak– artysta plastyk Tarnobrzeski Dom Kultury

Po obejrzeniu kartek zgłoszonych do konkursu, postanowiła przyznać następujące

nagrody:
I kategoria wiekowa:

KATARZYNA MAZGAJ– Szkoła Podstawowa Nr 10, opiekun artystyczny Pani Ewa Sowińska
AMELIA DUMA– Szkoła Podstawowa Nr 10, opiekun artystyczny Pani Małgorzata Osych
ALICJA PARUCH– Szkoła Podstawowa Nr 4, opiekun artystyczny Pan Grzegorz Gerba
WIKTOR HUDELA–  Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia, opiekun artystyczny Pani Magdalena Kaproń

 II kategoria wiekowa:
DARIA CZAJKA- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach , opiekun artystyczny Pani Kinga Roszuk
AMELIA PARTYKA- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach , opiekun artystyczny Pani Kinga Roszuk
OLIWIA BUREK- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach , opiekun artystyczny Pani Kinga Roszuk

 wyróżnienia:
I kategoria Wiekowa
MATYLDA CHMIEL-  Szkoła Podstawowa Nr 10, opiekun artystyczny Pani Ewa Sowińska

KACPER WARCHOŁ- Szkoła Podstawowa Nr 4, opiekun artystyczny Pan Grzegorz Gerba
JULIA SOWIŃSKA- Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia, opiekun artystyczny Pani Luiza Włodek
PIOTR GRĘBOWIEC- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach , opiekun artystyczny Pani Kinga Roszuk
NATALIA KOPEĆ– Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia, opiekun artystyczny Pani Anita Bator
HUBERT BACA- Publiczna Katolicka  Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pani Aneta Majka, Agnieszka Kosior
LENA KURAŚ- Publiczna Katolicka  Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pani Aneta Majka, Agnieszka Kosior

II kategoria wiekowa:
GABRIELA CZERWIŃSKA– Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia, opiekun artystyczny Pani Anita Bator

OLGA PAWŁOWSKA– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach , opiekun artystyczny Pani  Kinga Roszuk

Komisja artystyczna dziękuje autorom i opiekunom artystycznym za udział w konkursie.
Jednocześnie pragnie poinformować, iż kryterium oceny była kreatywność autorów (pomysły dzieci wynikający z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności  plastycznych), oraz walory estetyczne wykonywanych prac (kolorystyka i jednolitość stylowa, brak posługiwania się gotowymi elementami). Komisja premiuje samodzielne wykonanie prac przez autorów.

Foto: Beata Wianecka-Długoń