Zgodnie z Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Tarnobrzega,
w okresie 7 – 26 maja 2019 r.
Tarnobrzeski Dom Kultury
nie świadczy usługi plakatowania.