PROTOKÓŁ Z PRACY KOMISJI ARTYSTYCZNEJ
XVIII EDYCJI BOŻONARODZENIOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Komisja Artystyczna w składzie :
Beata Wianecka- Długoń – historyk sztuki Tarnobrzeski Dom Kultury
Stanisław Dziubak – artysta plastyk Tarnobrzeski Dom Kultury
Elżbieta Miśkiewicz Zamojska – instruktor ds. plastyki TDK, koordynator konkursu

Po obejrzeniu kartek i aniołów zgłoszonych do konkursu, postanowiła przyznać następujące

Nagrody:
I kategoria wiekowa:
Gabriela Jabłońska  Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pani Ewa Sowińska

Wyróżnienia:
Róża Lewandowska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach, opiekun artystyczny Pani Kinga Roszuk
Karolina Pałkowska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach, opiekun artystyczny Pani Kinga Roszuk
Hanna Rojek Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach, opiekun artystyczny Pani Kinga Roszuk
Maria Jońca – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pani Ewa Sowińska
Michał Brzeziński – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach, opiekun artystyczny Pani Kinga Roszuk

Nagrody:
IV  kategoria wiekowa:
Julia Turbacz – Zespół Szkół Społecznych Nr 1 im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pan Przemysław Zamojski
Maciej Bryś – Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pan Piotr Bednarski

Wyróżnienia:
Julia Siatka – Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pan Piotr Bednarski
Anna Serafin Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pan Piotr Bednarski
Wiktor Surowiec – Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pan Piotr Bednarski

Komisja artystyczna dziękuje autorom i opiekunom artystycznym za udział w konkursie. Jednocześnie pragnie poinformować, iż kryterium oceny była kreatywność autorów (pomysły dzieci wynikający z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności  plastycznych), oraz walory estetyczne wykonywanych prac (kolorystyka i jednolitość stylowa, brak posługiwania się gotowymi elementami). Komisja premiuje samodzielne wykonanie prac przez autorów.

Tarnobrzeg 12 grudnia 2019 r.

Fotogaleria: