Zapraszamy na zajęcia w II semestrze: Rysunek artystyczny/malarstwo
Zajęcia dla młodzieży od lat 14
Zajęcia przygotowawcze  do podjęcia nauki w szkołach i  na uczelniach artystycznych  (historia sztuki i nauka malarstwa). W ramach zajęć poznajemy kierunki, style i nurty w sztuce. Obserwujemy formy i rytmy w działaniu plastycznym oraz próbujemy inicjować własne znaki i tropy malarskie, doświadczamy piękna popartego obserwacją jego wielowymiarowości, konfrontujemy się z dziedzictwem sztuki. W zagadnieniach z historii sztuki podążamy za osobnymi tropami każdego z artystów. Próbujemy zrozumieć, skąd sztuka przychodzi, czym jest i dokąd zmierza, podejmujemy próby dialogu z mistrzami epok minionych.
Spotkaniom towarzyszy bogaty materiał wizualny.
zajęcia: środy, godz. 15.30

Godzina z historią sztuki

Propozycja otwarta, bez konieczności łączenia z warsztatami plastycznymi.
sp
otkania: wtorki, godz. 16.30

zajęcia prowadzi: Przemysław Zamojski.