Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej

XVIII Konkursu Recytatorskiego “Dziecięce Interpretacje”

Tarnobrzeski Dom Kultury 10 marca 2020 roku

kategoria wiekowa I (klasy I – III)

Komisja Artystyczna w składzie:
Elżbieta Chruściel – polonista
Sylwia Bornos – polonista, Miejska Biblioteka Publiczna
Agnieszka Mroczka – instruktor teatralny, logopeda

Po wysłuchaniu  65 recytatorów, postanowiła zakwalifikować do finału konkursu  następujące osoby:

ALEKSANDRA BURDZEL

ANTONINA CZACHÓR

ANTONINA DEREŃ

GABRIELA FUDALA

TAMARA GRUSZCZYŃSKA

MAŁGORZATA HAŁKA

JULIA KOSTĘPSKA

MAJA KRASOWSKA

FILIP NAPIERACZ

MARCELINA OBARA

PATRYK SZCZERBA

HANNA TOPOREK

EMILIA WIĄCEK

Komisja Artystyczna składa podziękowanie uczestnikom za prezentacje konkursowe oraz nauczycielom i opiekunom za przygotowanie dzieci do konkursu.

Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej

XVIII Konkursu Recytatorskiego “Dziecięce Interpretacje”

Tarnobrzeski Dom Kultury 11 marca 2020 roku

kategoria wiekowa II (kl. IV – VI)
kategoria wiekowa III (kl. VII – VIII)

Komisja Artystyczna w składzie:
Elżbieta Chruściel – polonista
Sylwia Bornos – polonista, Miejska Biblioteka Publiczna
Agnieszka Mroczka – instruktor teatralny, logopeda

Po wysłuchaniu 48 recytatorów w II i III kategorii wiekowej, postanowiła zakwalifikować do finału konkursu  następujące osoby:

II kategoria wiekowa:

MARIANNA BEDNARZ

HANNA CZARNECKA

SZYMON JAGUSZTYN

MATEUSZ KOT

MAJA KUSZEK

HANNA LIS

PATRYCJA ŁABA

OLIWIA MIŚ

EMILIA MYSZKA

BARTOSZ RĘKAS

PIOTR RUDNICKI

MARIA ŚNIEŻEK

ANNA SZOZDA

MICHALINA TWOREK

STANISŁAW WILCZYŃSKI

NEL WÓJCIK

III kategoria wiekowa:

KATARZYNA BUCZEK

KLAUDIA HUK

KACPER KOWALSKI

ALEKSANDRA MALICKA

KACPER MASZKOWSKI

GABRIELA PÓŁGRABIA

Komisja Artystyczna składa podziękowanie uczestnikom za prezentacje konkursowe oraz nauczycielom i opiekunom za przygotowanie dzieci do konkursu.