Zgodnie z decyzją
Prezydenta Miasta Tarnobrzega,
od dnia 12 marca 2020 do odwołania,
wszystkie wydarzenia artystyczne
(spektakle, koncerty, filmy itp.)
oraz zajęcia grup amatorskich
Tarnobrzeskiego Domu Kultury
zostają zawieszone.