Eliminacje Rejonowe 62. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO - werdykt

Protokół
z Eliminacji Rejonowych 
62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Tarnobrzeski Dom Kultury - 19 kwiet­nia 2017 r.

 Komisja arty­styczna  w skła­dzie:
Danuta Pado –aktorka, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Jolanta Nord
– aktorka, Towarzystwo Kultury Teatralnej w Rzeszowie
Dr Sylwester Łysiak – teatro­log, kul­tu­ro­znawca TDK

Po wysłu­cha­niu 21 pro­po­zy­cji arty­stycz­nych posta­no­wiła wyty­po­wać do eli­mi­na­cji woje­wódz­kich:

w kate­go­rii: Recytacja:
WIKTORIA  GLEŃ – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
PIOTR  PASŁAWSKI  – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
MATEUSZ  RYCHLAK – Liceum Ogólnokształcące im. K. C. Norwida w Stalowej Woli
W kate­go­rii: Teatr Jednego Aktora:
Mateusz Załuska – Teatr „Czwartek”  z Tarnobrzeskiego Domu Kultury

Wyróżnienia:
Recytacja:
Wiktoria Słomska – Liceum Ogólnokształcące im. KEN
Teresa Sudoł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

Poezja śpie­wana:
Patrycja Wilk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

Wyróżnieni w Eliminacjach Rejonowych i Nominowani do Eliminacji Wojewódzkich 62. OKR

Fot. SD

 

Brak możliwości komentowania