Nowa strona internetowa Kina Wisła.

Zapraszamy na nową stronę Kina Wisła Tarnobrzeskiego Domu Kultury.
Tam znaj­dują się wszyst­kie infor­ma­cje, ter­miny i godziny pro­jek­cji fil­mów.

A już nie­długo będzie można rów­nież  tą drogą zaku­pić bilet na film.

Zapraszamy.

http://kino.tdk.tarnobrzeg.pl/

4

Brak możliwości komentowania