Polecamy kolej­ny odci­nek pro­gramu Telewizji Lokalnej Tarnobrzeg „BARDZO KULTURALNIE”.