Polecamy kolejny odci­nek pro­gramu Telewizji Lokalnej Tarnobrzeg „BARDZO KULTURALNIE”.