Irena Kwiatkowska 65 lat na scenie

„KRÓLOWA POLSKIEGO UŚMIECHU. IRENA KWIATKOWSKA 65 LAT NA SCENIE” (ze zbio­rów archi­wal­nych Teatru Syrena i Teatru Nowego w Warszawie oraz Działu Dokumentacji ZASP i mie­sięcz­nika „Teatr”) 23 Barbórkowa Drama Teatralna 2000 

Dalej