Tańczyłam na delikatnej linie - Kalina Jędrusik

„TAŃCZYŁAM NA DELIKATNEJ LINIE... KALINA JĘDRUSIK (1931 – 1991) (ze zbio­rów Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Teatru Współczesnego, Teatru Narodowego, Teatru Komedia, Teatru Rozmaitości i Teatru Polskiego w Warszawie) 24 Barbórkowa Drama Teatralna 2001 

Dalej