Ola Cieślak - ILUSTRACJE

Ola Cieślak- rocz­nik 1981, gra­ficzka, ilu­stra­torka, autorka tek­stów. Studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w Pracowni Projektowania Książki) oraz w Staatliche Akademie der Bildenden Kuenste w Stuttgarcie. Wybrana jedną z naj­lep­szych…

Dalej

Mikołaj Malesza - "Moje theatrum"

Mikolaj_Malesza_-_obraz

Wystawa towa­rzy­sząca XXXVII Barbórkowej Dramie Teatralnej Mikołaj Malesza - "Moje the­atrum" malar­stwo i sce­no­gra­fia 22 listo­pada - 14 grud­nia 2014r. wer­ni­saż wystawy 22 listo­pada 2014r., godz 17.00 MIKOŁAJ MALESZA Urodził się w 1954… 

Dalej

MALARNIA 2013/2014 - malarstwo i rysunek

logo_TDK2.jpg

Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury MALARNIA 2013/2014 malar­stwo i rysu­nek MONIKA SALAMON DARIA KRZYŻANOWSKA MICHAŁ KOŁODZIEJ PRZEMEK FALARZ Wystawa uczest­ni­ków zajęć pro­wa­dzo­nych w TDK pod kie­run­kiem art. plast. Bożeny Wójtowicz-Ślęzak 20 paź­dzier­nika - 15… 

Dalej

Debora Kozioł "Figury Ciała"

figury_ciala3

Galeria "Debiut" Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapra­sza Debora Kozioł, rocz­nik 1993, tar­no­brze­żanka. Studiuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Wystawy: 2014 - Udział w wysta­wie koń­co­wo­rocz­nej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 2013… 

Dalej

Satyrblues 2014

satyrblues2014-plakat

Satyrblues 2014 - TDK 15 wrze­śnia 2014r. godz. 15.00 13 wrze­śnia (sobota) o godz. 15:00 w Tarnobrzegu, w Tarnobrzeskim Domu Kultury, odbę­dzie się kolejna edy­cja festi­walu Satyrblues, łączą­cego muzykę blu­esową, kary­ka­turę i humor oraz kaba­ret.…

Dalej

Wystawy

logo_TDK2.jpg

Bolestraszyce, Batorz, Tarnobrzeg - wystawa pople­ne­rowa IV Warsztaty Ilustracji dla dzieci i mło­dzieży - wystawa pople­ne­rowa 15 sierpnia- 9 wrze­śnia 2014r. 

Dalej

"MAPY. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata"

mapy

Tarnobrzeski Dom Kultury zapra­sza na wystawę ilu­stra­cji do książki "MAPY. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kul­tu­rach świata" autor­stwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich Wydawnictwo Dwie Siostry Wystawa składa się z 16 best­sel­le­ro­wych "MAP" w wer­sji…

Dalej