ZOFIA RÓŻYCKA „GRAFIKI”

14 grud­nia 2015 r.- 13 styczna 2016 r Zofia Różycka (ur. 1986) - stu­dio­wała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się ilu­stra­cją pra­sową, gra­fiką, foto­gra­fią…

Dalej

Aneta Pliszka - GRAFIKA

Aneta Pliszka - GRAFIKA 15.06 - 10.07.2015 r., wer­ni­saż - 24 czerwca 2015 r., godz. 18.00        

Dalej

Ireneusz Paciocha "Glinoludy" - Fotografia

Ireneusz Paciocha "Glinoludy" - Fotografia 16 maja- 14 czerwca 2015 r. wer­ni­saż 15 maja 2015 r. IRENEUSZ PACIOCHA – rocz­nik 1951, uro­dził się we Włoszczowie. Młodość spę­dził w Tarnobrzegu. Jest absol­wen­tem Technikum Mechaniczno-Elektrycznego… 

Dalej

IV Edycja Konkursu Fotograficznego "Fokus"

logo_TDK2.jpg

IV Edycja Konkursu Fotograficznego "Fokus" wystawa pokon­kur­sowa 16 maja - 14 czerwca 2015 r.   Została zakoń­czona IV Edycja Konkursu Fotograficznego FOKUS. Konkurs prze­zna­czony był dla osób, które na co dzień nie… 

Dalej

Janina Myronova "Malarstwo. Ceramika"

Janina Myronova "Malarstwo. Ceramika" Galeria TDK 19 marca-14 kwiet­nia Janina Myronova - uro­dzona w Doniecku na Ukrainie, absol­wentka Donieckiej Szkoły Artystycznej, Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Ceramiki Artystycznej), Akademii Sztuk… 

Dalej

"MISTRZOWIE ILUSTRACJI"

Tarnobrzeski Dom Kultury zapra­sza na wystawę: "MISTRZOWIE ILUSTRACJI" 16 lutego- 16 marca 2015r - Galeria TDK Przygotowana przez Wydawnictwo Dwie Siostry nie­zwy­kła wystawa „Mistrzowie Ilustracji” pre­zen­tuje prace ośmiorga wybit­nych ilu­stra­to­rów, któ­rzy współ­two­rzyli…

Dalej