XXXIX BARBÓRKOWA DRAMA TEATRALNA zakończona

W sobotę 10 grud­nia 2016 r. na sce­nie Tarnobrzeskiego Domu Kultury przed­sta­wie­niem "Gwałtu, co się dzieje" Teatru Czwartek zakoń­czyła się się XXXIX Barbórkowa Drama Teatralna. Tarnobrzeskim widzom w licz­bie 2233 zapre­zen­to­wało się… 

Dalej

"Gwałtu, co się dzieje" Teatr "Czwartek"

xxxix-bdt-logo2016-mini-103x150

39. Barbórkową Dramę Teatralną zakoń­czyło przed­sta­wie­nie "Gwałtu, co się dzieje" Teatru "Czwartek". 10 grud­nia akto­rzy zagrali kome­dię Aleksandra Fredry  przy szczel­nie wypeł­nio­nej widowni  i dłu­gich  owa­cjach.  Co by było, gdyby wła­dzę na… 

Dalej

XXXIX BARBÓRKOWA DRAMA TEATRALNA

Już po raz 39 Tarnobrzeski Dom Kultury zapra­sza na spo­tka­nie z Melpomeną. Teatry zapre­zen­tują naj­now­sze spek­ta­kle na Barbórkowej Dramie Teatralnej. Od 1 do 10 grud­nia Tarnobrzeg będzie gościł zna­nych arty­stów scen pol­skich.…

Dalej

Drama! Tak było... (galeria)

Ta galeria zawiera 32 zdjęcia.

Teatralne święto w Tarnobrzegu już za nami. Barbórkowa Drama Teatralna w tym roku odbyła się po raz 38. Zaprezentowała się ple­jada zna­ko­mi­tych akto­rów. Podczas tego­rocz­nej Barbórkowej Dramy Teatralnej tar­no­brze­ża­nie jak zawsze licz­nie…

Dalej

XXXVIII Barbórkowa Drama Teatralna

XXXVIII Barbórkowa Drama Teatralna pod patro­na­tem Prezydenta Miasta Tarnobrzega w dniach od 30 listo­pada 2015 r. - do 8 grud­nia 2015 r. W ciągu minio­nych lat na tar­no­brze­skiej sce­nie pre­zen­to­wane były naj­gło­śniej­sze przed­sta­wie­nia…

Dalej

XXXVII Barbórkowa Drama Teatralna

XXXVII Barbórkowa Drama Teatralna 22.XI – 10.XII 2014 r. Teatr Gudejko, Warszawa Norm Foster "Old Love" reż. Andrzej Chichłowski, scen. Krzysztof Kelm w obsa­dzie: Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Artur Barciś, Paweł Domagała, Zuzanna Grabowska… 

Dalej

XXXVI Barbórkowa Drama Teatralna

XXXVI Barbórkowa Drama Teatralna 23.XI. – 5.XII.2013 r. Teatr Ateneum, Warszawa Tankred Dorst „Ja, Feuerbach” reż. Piotr Fronczewski, scen. Marcin Stajewski w obsa­dzie: Piotr Fronczewski, Maria Ciunelis, Grzegorz Damięcki, spek­takl: 23… 

Dalej

XXXV Barbórkowa Drama Teatralna

XXXV Barbórkowa Drama Teatralna 19.XI. - 2.XII. 2012 r. Teatr Capitol, Warszawa Esther Vilar "Carmen, sztuka na dzie­sięć tele­fo­nów komór­ko­wych" reż. Robert Talarczyk, scen. Dorota Banasik, kost. Barbara Bursztynowicz w obsa­dzie: Anna… 

Dalej

XXXIV Barbórkowa Drama Teatralna

XXXIV Barbórkowa Drama Teatralna 27.XI. - 15.XII. 2011 r. Teatr Wierszalin, Supraśl "Traktat o mane­ki­nach" (wg "Sklepów cyna­mo­no­wych" Brono Schulza) insc. i reż. Piotr Tomaszuk, scen. Julia Kuratowa w obsa­dzie: Rafał Gąsowski, Dariusz Matys,… 

Dalej

XXXIII Barbórkowa Drama Teatralna

XXXIII Barbórkowa Drama Teatralna 26.XI. - 12.XII. 2010 r. Grupa MoCarta "Dla Elizy" w obsa­dzie: Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk, Bolesław Błaszczyk spek­ta­kle: 26 listo­pada 2010 r., godz. 17:00 i 19:30 Polska… 

Dalej

XXXII Barbórkowa Drama Teatralna

XXXII Barbórkowa Drama Teatralna 22.XI. - 7.XII. 2009 r. Teatr Bajka, Warszawa John Chapman, Anthony Marriott "Zamknij oczy i myśl o Anglii" reż. Stefan Friedmann, scen. Wojciech Stefaniak, kost. Ewa Wdowiak w obsa­dzie: Agnieszka… 

Dalej

XXXI Barbórkowa Drama Teatralna

XXXI Barbórkowa Drama Teatralna 23.XI. - 15.XII. 2008 r. Teatr Wierszalin, Supraśl "Wierszalin. Reportaż o końcu świata" według Włodzimierza Pawluczuka reż. Piotr Tomaszuk, scen. Ewelina Pietrowiak, muz. Piotr Nazaruk w obsa­dzie: Ewa Gajewska,… 

Dalej

XXX Barbórkowa Drama Teatralna

XXX Barbórkowa Drama Teatralna 28.XI. – 18.XII. 2007 r.   „Przyjaciółki, czyli jak zro­bić reci­tal” scen. Katarzyna Jamróz, Katarzyna Zielińska, Krzysztof Jaślar, kost. Karolina Brodzińska i Edyta Piasecka kie­row­nic­two arty­styczne Krzysztof Jaślar… 

Dalej

XXIX Barbórkowa Drama Teatralna

XXIX Barbórkowa Drama Teatralna 27. XI – 11.XII 2006 r Teatr Ateneum, Warszawa Scena 61 Matel Visniec "Zatrudnimy sta­rego clowna" adap­ta­cja i reż. Sebastian Chondrokostas scen. Marcin Stajewski, muzyka Urszula Borkowska, pan­to­mima…

Dalej