XXXVIII Barbórkowa Drama Teatralna

XXXVIII Barbórkowa Drama Teatralna pod patro­na­tem Prezydenta Miasta Tarnobrzega w dniach od 30 listo­pada 2015 r. - do 8 grud­nia 2015 r. W ciągu minio­nych lat na tar­no­brze­skiej sce­nie pre­zen­to­wane były naj­gło­śniej­sze przed­sta­wie­nia…

Dalej

XXXVII Barbórkowa Drama Teatralna

XXXVII Barbórkowa Drama Teatralna 22.XI – 10.XII 2014 r. Teatr Gudejko, Warszawa Norm Foster "Old Love" reż. Andrzej Chichłowski, scen. Krzysztof Kelm w obsa­dzie: Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Artur Barciś, Paweł Domagała, Zuzanna Grabowska… 

Dalej

XXXVI Barbórkowa Drama Teatralna

XXXVI Barbórkowa Drama Teatralna 23.XI. – 5.XII.2013 r. Teatr Ateneum, Warszawa Tankred Dorst „Ja, Feuerbach” reż. Piotr Fronczewski, scen. Marcin Stajewski w obsa­dzie: Piotr Fronczewski, Maria Ciunelis, Grzegorz Damięcki, spek­takl: 23… 

Dalej

XXXV Barbórkowa Drama Teatralna

XXXV Barbórkowa Drama Teatralna 19.XI. - 2.XII. 2012 r. Teatr Capitol, Warszawa Esther Vilar "Carmen, sztuka na dzie­sięć tele­fo­nów komór­ko­wych" reż. Robert Talarczyk, scen. Dorota Banasik, kost. Barbara Bursztynowicz w obsa­dzie: Anna… 

Dalej

XXXIV Barbórkowa Drama Teatralna

XXXIV Barbórkowa Drama Teatralna 27.XI. - 15.XII. 2011 r. Teatr Wierszalin, Supraśl "Traktat o mane­ki­nach" (wg "Sklepów cyna­mo­no­wych" Brono Schulza) insc. i reż. Piotr Tomaszuk, scen. Julia Kuratowa w obsa­dzie: Rafał Gąsowski, Dariusz Matys,… 

Dalej

XXXIII Barbórkowa Drama Teatralna

XXXIII Barbórkowa Drama Teatralna 26.XI. - 12.XII. 2010 r. Grupa MoCarta "Dla Elizy" w obsa­dzie: Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk, Bolesław Błaszczyk spek­ta­kle: 26 listo­pada 2010 r., godz. 17:00 i 19:30 Polska… 

Dalej

XXXII Barbórkowa Drama Teatralna

XXXII Barbórkowa Drama Teatralna 22.XI. - 7.XII. 2009 r. Teatr Bajka, Warszawa John Chapman, Anthony Marriott "Zamknij oczy i myśl o Anglii" reż. Stefan Friedmann, scen. Wojciech Stefaniak, kost. Ewa Wdowiak w obsa­dzie: Agnieszka… 

Dalej

XXXI Barbórkowa Drama Teatralna

XXXI Barbórkowa Drama Teatralna 23.XI. - 15.XII. 2008 r. Teatr Wierszalin, Supraśl "Wierszalin. Reportaż o końcu świata" według Włodzimierza Pawluczuka reż. Piotr Tomaszuk, scen. Ewelina Pietrowiak, muz. Piotr Nazaruk w obsa­dzie: Ewa Gajewska,… 

Dalej

XXX Barbórkowa Drama Teatralna

XXX Barbórkowa Drama Teatralna 28.XI. – 18.XII. 2007 r.   „Przyjaciółki, czyli jak zro­bić reci­tal” scen. Katarzyna Jamróz, Katarzyna Zielińska, Krzysztof Jaślar, kost. Karolina Brodzińska i Edyta Piasecka kie­row­nic­two arty­styczne Krzysztof Jaślar… 

Dalej

XXIX Barbórkowa Drama Teatralna

XXIX Barbórkowa Drama Teatralna 27. XI – 11.XII 2006 r Teatr Ateneum, Warszawa Scena 61 Matel Visniec "Zatrudnimy sta­rego clowna" adap­ta­cja i reż. Sebastian Chondrokostas scen. Marcin Stajewski, muzyka Urszula Borkowska, pan­to­mima…

Dalej

XXVIII Barbórkowa Drama Teatralna

XXVIII Barbórkowa Drama Teatralna 3 XII - 12 XII 2005 r. Teatr Ateneum, Warszawa  Yukio Mishima "Madame de Sade" reż.Barbara Sass, scen. Marcin Stajewski kostiumy Irena Biegańska muzyka Michał Lorenc pre­miera 26 lutego… 

Dalej

XXVII Barbórkowa Drama Teatralna

XXVII Barbórkowa Drama Teatralna 26 XI - 2 XII 2004 Teatr Ateneum, Warszawa Sofokles "Król Edyp" reż. Gustaw Holoubek, scen. Marcin Stajewski, kostiumy Irena Biegańska w obsa­dzie: Marzena Trybała, Piotr Fronczewski, Jerzy Trela… 

Dalej

XXVI Barbórkowa Drama Teatralna

XXVI Barbórkowa Drama Teatralna 24 XI - 15 XII 2003 r. Teatr Ateneum, Warszawa Jerzy Dobrowolski "Zaświadczenie o inte­li­gen­cji" sce­na­riusz i reż. Wojciech Młynarski w obsa­dzie: Grzegorz Damięcki, Tomasz Dedek, Piotr Fronczewski, Marian Kociniak,… 

Dalej

XXV Barbórkowa Drama Teatralna

XXV Barbórkowa Drama Teatralna 1 - 16 XII 2002 r. Teatr Ateneum, Warszawa Francis Veber "Kolacja dla głupca" reż. Wojciech Adamczyk, scen. Marcin Stajewski w obsa­dzie: Marzena Trybała, Sylwia Zmitrowicz, Piotr Fronczewski,… 

Dalej

XXIV Barbórkowa Drama Teatralna

XXIV Barbórkowa Drama Teatralna 3 - 10 XII 2001 r. Teatr Komedia, Warszawa John Chapman, Dave Freeman "Prywatna kli­nika" reż. Jerzy Bończak, scen. Klaudia Solarz w obsa­dzie: Elżbieta Zającówna, Renata Dancewicz, Daria… 

Dalej