Finał XVII KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ - werdykt i fotoreportaż

  PROTOKÓŁ z posie­dze­nia Komisji Artystycznej Prezentacji Finałowych XVII  Konkursu Piosenki Angielskiej Tarnobrzeg 2017 Komisja Artystyczna w skła­dzie: Mariusz Ryś - prze­wod­ni­czący, Marian Zych, Arkadiusz Chwałek, Marcin Reguła po wysłu­cha­niu 48 pre­zen­ta­cji…

Dalej