Werdykt Komisji Artystycznej 22. Konkursu Piosenki "WYGRAJ SUKCES"

PROTOKÓŁ z obrad Jury 22 Konkursu Piosenki  "Wygraj Sukces" JURY W SKŁADZIE: dr KRZYSZTOF HEERING muzyk, kom­po­zy­tor, wykła­dowca Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie  ANETA FIGIEL kom­po­zy­torka, autorka tek­stów, tre­ner wokalny, artystka, współ­pra­cuje…

Dalej