CHÓR KAMERALNY 2015/2016

CHÓR KAMERALNY - Jeśli lubisz śpie­wać -zapra­szamy. Nie trzeba znać nut. Można nauczyć się pra­wi­dło­wej emi­sji głosu i zespo­ło­wego muzy­ko­wa­nia. Konieczny jest zapał i słuch muzyczny. Spotkanie orga­ni­za­cyjne: 6 paź­dzier­nika 2015r, godz. 17:00

Dalej