Miejska Orkiestra Dęta - Informacje

Orkiestra powstała w 1959 roku przy Kopalni Siarki w Piasecznie. Od 1964 roku ma swoją sie­dzibę w Tarnobrzegu, dzia­ła­jąc do 2001 roku jako Zakładowa Orkiestra Dęta Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki "Siarkopol", a od 2002… 

Dalej