Zakończenie roku w Dziecięcej Pracowni Plastycznej

Zakończenie roku w Dziecięcej Pracowni Plastycznej

Dziecięca pracownia plastyczna TDK kończy kolejny rok pracy artystycznej. Był to czas rozwijania pasji i poznawania świata sztuki, spotkań warsztatowych z artystami,śledzenia tajników ich pracy oraz zwiedzania wystaw w Galerii TDK. Swoboda...