Kolorowe psiaki czyli zajęcia plastyczne z podopiecznymi ze schroniska "Chrońmy Zwierzęta"

5 lipca 2017 r., w Tarnobrzeskiem Domu Kultury w ramach akcji „Lato w Mieście” odbyła się pierw­sza część zajęć pla­stycz­nych. Dzieci malo­wały budę dla psów z Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia "Chrońmy Zwierzęta".

12 lipca 2017 r.,godz. 11.00 odbyła się druga część zajęć z czwo­ro­no­gami. Naszym gościem była Pani Agnieszka Wilamowska - Prezes Schroniska "Chrońmy Zwierzęta", która opo­wie­działa nam o swo­ich pod­opiecz­nych i zapre­zen­to­wała pie­ski ze Schroniska.

Serdecznie dzię­ku­jemy.

Poniżej przed­sta­wiamy Wam gale­rię zdjęć z pierw­szej czę­ści zajęć...

... gale­ria z dru­giej czę­ści zajęć z udzia­łem pie­sków ... Miłego oglą­da­nia.

Brak możliwości komentowania