Od 19 do 30 sierpnia 2017 r., w Tarnobrzeskim Domu Kultury w ramach projektu  „Make a World a Better Place” gościmy młodzież z Francji, Mołdawii oraz Polski. Coroczne spotkania młodzieży w ramach programu ERASMUS + poruszają ciągle aktualny problem braku tolerancji i akceptacji drugiego człowieka w naszym społeczeństwie.  Młodzi ludzie wspólnie zajmują się tematyką nierówności, nieuzasadnionej marginalizacji drugiego człowieka ze względu na m.in. płeć , różnice poglądów, wyznanie religijne, niepełnosprawność czy rasę. Poprzez szereg bloków dyskusyjnych zgłębiają  problematykę nieodpowiedniego traktowania człowieka w społeczeństwie. W tym roku młodzież uczestniczy w warsztatach teatralnych oraz zajęciach plastycznych mających na celu publikację komiksu.