Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Z pewnością każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

Informacje i zapisy: 
Tarnobrzeski Dom Kultury – Dział Ruchu Amatorskiego,
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg

tel.: 15 822 21 10 w. 24, 15 822 74 97
e-mail: ara@tdk.tarnobrzeg.pl/wp/wp/
www.tdk.tarnobrzeg.pl/wp/wp/

dzieci i młodzież:

WARSZTATY TEATRALNO – LOGOPEDYCZNE – dla dzieci w wieku 4-6 lat. odbywają się raz w tygodniu. Podczas zajęć dzieci pracują nad poprawną wymową, oddechem oraz dykcją. Zabawy i ćwiczenia teatralno- logopedyczne pozwalają rozwijać wyobraźnię i kreatywność małego dziecka oraz zachęcają do systematycznych ćwiczeń dykcyjnych. Instruktor: Agnieszka Mroczka

zajęcia: grupa początkująca – wtorek, godz. 15.30
grupa kontynuująca naukę – wtorek, godz. 16.30

TEATRZYK „MAGIK” – zajęcia odbywają się w grupach wiekowych: kl. I-III i IV-VI szkół podstawowych, raz w tygodniu. Dzieci uczą się świadomości ruchu, emisji głosu, pracują nad dykcją, oddechem, interpretacją tekstu. Zajęcia teatralne pomagają przełamywać leki, rozwijać wyobraźnię, intelekt, kształtują i pielęgnują poprawną mowę, budują poczucie własnej osobowości. Teatr uczy zaangażowania w działanie, motywacji, pokazuje najmłodszym, że wspaniały efekt końcowy składa się z pomysłów i pracy wielu ludzi. Finałem zajęć jest prezentacja spektaklu.

Instruktor: Agnieszka Mroczka
zajęcia: grupa I /kl.I-III/ – czwartki, godz. 16.30
grupa II/ klasy IV-VI/ – czwartki, godz. 17.30

PRACOWNIA PLASTYCZNA – dzieci podczas zajęć realizują swoje marzenia i pasje, rozwijają talent, poznają świat sztuki. W pracowni powstają rysunki, rzeźby, prace malarskie oraz inne – wykonane rozmaitymi technikami. Sposób pracy uczestników zajęć nie jest przytłoczony schematami i ograniczeniami, panuje pełna swoboda w wyrażaniu siebie. Plastyka jest jedną z podstawowych form ekspresji twórczej, w której dziecko ma możliwość wyrażania emocji i przeżyć. Działania zostają podsumowane wystawą prac w Galerii TDK, połączonej z uroczystym wernisażem.

Instruktor: Elżbieta Miśkiewicz – Zamojska
zajęcia:  poniedziałki, godz. 16.30

CHÓREK „ŁAPU-CAPU” – zajęcia dla dzieci 6-12 lat. Uczestnicy poznają świat muzyki a w szczególności piosenki. Podczas zajęć dzieci kształtują wyobraźnię muzyczną i rozwijają umiejętności wokalne poprzez ćwiczenia z zakresu emisji głosu, dykcji, interpretacji piosenki. Udział w zajęciach rozwija u dziecka wrażliwość muzyczną, wyobraźnię, uczy poprawnej wymowy, umiejętności wyrażania siebie oraz pracy w grupie.

Instruktor: Anna Pintal
zajęcia: gr. I /dzieci do kl. IV/ – czwartki, godz. 16.00
gr. II – czwartki, godz. 17.30

NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE KLAWISZOWYM – zajęcia indywidualne dla dzieci od 6 lat. Nauka na instrumentach: fortepian, keyboard jest idealnym sposobem na ogólny rozwój muzyczny, poznanie podstawowych zasad muzyki. Gra na instrumentach wyrabia umiejętności skupienia i koncentracji, rozwija pamięć słuchową, wzrokową, logiczną i zdolności manualne. Program i wybór literatury muzycznej dostosowany jest indywidualnie do stopnia umiejętności ucznia. Ilość miejsc ograniczona.

Instruktor: Anna Pintal
zajęcia według  indywidualnego harmonogramu 

PRACOWNIA PLASTYCZNA „MALARNIA” W pracowni zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych, grupach co daje możliwość indywidualnej pracy z każdym uczestnikiem, niezależnie od stopnia zaawansowania. Założenia programowe dotyczą szkiców malarskich i rysunkowych (węgiel, ołówek, farby wodne), prac studyjnych (opracowanie detali, faktur, kompozycji obrazu, perspektywy, światłocienia). Tematy to martwa natura, postać, portret, architektura. Zajęcia pozwalają młodzieży odkrywać i rozwijać twórczą kreację, doskonalić warsztat zarówno dla samokształcenia, jak i do zawodowego wykorzystania uzdolnień artystycznych.

Instruktor: art. plastyk Bożena Wójtowicz-Ślęzak
zajęcia:  środy, godz. 15.00

STUDIO PIOSENKI Osoby od 13-tu lat rozwijający bardziej zaawansowane umiejętności wykonawcze. Zajęcia warsztatowe stanowią punkt wyjścia dla opanowania repertuaru obejmującego różnorodne stylistyki i formy. Istnieje możliwość pracy nad repertuarem autorskim.

Instruktor: Anna Pintal
zajęcia według indywidualnego harmonogramu 

MŁODZIEŻOWY KLUB LITERACKI Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapraszamy do wspólnej dyskusji o poezji, prozie, do prezentacji swoich własnych prób literackich.

Instruktor: dr Sylwester Łysiak

MŁODZIEŻOWY TEATR AMATORSKI Zapraszamy młodzież, która w grupach pracuje nad dykcją, mową ciała, prezentacją sceniczną, przygotowuje spektakl teatralny oparty o scenariusz z polskiej, lub światowej literatury dramatycznej. Spotkania każdej grupy odbywają się raz w tygodniu.

Instruktor: dr Sylwester Łysiak
zajęcia, uczniowie gimnazjum – wtorki, godz. 15.30
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – czwartki, godz. 15.00

KURS KOMPUTEROWY – MUZYKA Kurs dotyczy wąskiego zakresu zastosowań komputera, jak: realizacja nagrań dźwiękowych, edycja dźwięku, zapoznanie się z przodującymi programami muzycznymi, kompozycja i aranżacja utworów. Adresowany jest do osób pragnących rozpocząć działalność tego rodzaju lub zawodowo związanych z działalnością muzyczną: twórców, instruktorów muzycznych itp. Wiek uczestników – powyżej 16 lat.

Instruktor: Marian Zych

ZESPÓŁ TANECZNY „FRAM” powstał w1985 r. Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 3 do 19 lat odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy i piątki. Zajęcia w grupach wiekowych dwa razy w tygodniu. Zapisy od 1 września 2015 r. w dni zajęć

studenci, dorośli:

TEATR DRAMATYCZNY „CZWARTEK” Stwarza możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji osobom dorosłym. Spotkania  odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Na zakończenie roku artystycznego wystawiany jest spektakl będący podsumowaniem rocznej pracy.

Instruktor: dr Sylwester Łysiak
spotkania:  czwartki, godz. 17.00

PRACOWNIA PLASTYCZNA „MALARNIA” OTWARTA DLA DOROSŁYCH W programie pracowni znajdują się: ćwiczenia malarskie w technikach wodnych i olejnych, rysunek odręczny i techniki mieszane. Zajęcia raz w tygodniu.

Instruktor: art. plastyk Bożena Wójtowicz-Ślęzak
spotkania:  środy, godz. 17.00

CHÓR KAMERALNY Jeśli lubisz śpiewać – zapraszamy. Nie trzeba znać nut. Można nauczyć się prawidłowej emisji głosu i zespołowego muzykowania. Konieczny jest zapał i słuch muzyczny.

Instruktor: Mariusz Ryś
spotkanie organizacyjne: 6 października 2015 r. wtorek, godz. 19.00

MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA Młodzież i dorośli. Nauka gry na instrumentach dętych.  Dziewczęta zapraszamy do marszowo-tanecznej grupy Tamburetek. Zajęcia raz w tygodniu. Orkiestra – poniedziałki,  Tamburetki – piątki. Zapisy       w czasie prób.

zajęcia całoroczne:

dla grup zorganizowanych – klas szkolnych.  Zapraszamy klasy wraz z pedagogami.

EDUKACJA MUZYCZNA Tarnobrzeski Dom Kultury przy współpracy Filharmonii Narodowej w Warszawie zaprasza w roku szkolnym 2015/2016 zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadginazjalnych na cykl audycji umuzykalniających pn. „Spotkania z muzyką”. Koncerty edukacyjne wykonywane przez artystów Filharmonii Narodowej znakomicie uzupełniają wiedzę nabytą w szkole. Każdy koncert trwa 45 minut i jest opatrzony komentarzem dostosowanym do wieku uczniów. Prezentowana jest muzyka polska oraz innych regionów świata, uczniowie zapoznawani są z podstawowymi wiadomościami z zakresu historii muzyki, biografii wybitnych kompozytorów, form muzycznych, budowy i techniki gry na instrumentach muzycznych. Na każdy miesiąc roku szkolnego przypada jeden koncert – w środę o godz. 9.50. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z niepowtarzalnej okazji obcowania z muzyką wielkich mistrzów wykonywaną na żywo przez znakomitych artystów.

WYSTAWY Programując organizowane wystawy  uwzględniane są cykliczne formy m.in. Barbórkowa Drama Teatralna, Dzień Teatru, Satyrblues, konkursy, plenery, jubileusze i spotkania okolicznościowe. Przy organizowaniu wystaw współpracujemy m.in. z archiwami teatrów stołecznych, Biurem Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, Rzeszowie i Kielcach, Galeriami Sztuki, wydawnictwami i ośrodkami kultury w kraju. Co roku organizujemy również kilka wystaw autorskich promujących różne formy sztuk plastycznych, oraz wystawy pokonkursowe i poplenerowe.

WARSZTATY całoroczne lub jednorazowe: plastyczne, teatralne, muzyczne i taneczne
W ramach działalności statutowej realizujemy corocznie kilkadziesiąt imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych o zasięgu miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Tarnobrzeski Dom Kultury organizuje konkursy, przeglądy, imprezy i wystawy upowszechniające zarówno sztukę profesjonalną jak i amatorski ruch artystyczny. Powyższe działania są inspiracją i motywacją do pracy zespołów artystycznych. Współpracujemy ze szkołami, stowarzyszeniami, instytucjami artystycznymi krajowymi, zagranicznymi i ponad 70 domami i ośrodkami kultury na terenie Polski. Ważną sferą naszej działalności jest świadczona przez doświadczoną, zaangażowaną w upowszechnianie sztuki kadrę instruktorską, pomoc merytoryczna w zakresie konsultacji pracy grup i zespołów artystycznych, udziału w jury konkursów i w organizacji imprez.

Kino „Wisła” Tarnobrzeskiego Domu Kultury w 2012 r. zostało wyposażone w nowoczesny projektor cyfrowy do wyświetlania filmów 3D, umożliwiający prezentację dorobku światowej kinematografii i projekcje filmów premierowych. Kino „Wisła” TDK należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych i Kin Cyfrowych, realizuje cele związane z upowszechnianiem kultury filmowej poprzez prezentacje filmów o wysokich walorach artystycznych i prowadzi działalność edukacyjną młodego widza. Organizuje dopołudniowe projekcje filmów dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Partnerzy kina: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, Kinads.

Tarnobrzeski Dom Kultury świadczy usługi w zakresie wynajmu sal, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego oraz plakatowania.