Zapraszamy na "DNI TEATRU" w Tarnobrzeskim Domu Kultury

Zapraszamy ser­decz­nie na kolejną edy­cję Międzynarodowych Dni Teatru w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Poniżej na pla­ka­cie przed­sta­wiamy pro­po­zy­cje spek­ta­kli, które wybra­li­śmy dla Państwa.                                           „Romeo i Julia” – musi­cal - Teatr GOK Gminy… 

Dalej

Repertuar Kina "WISŁA" Tarnobrzeskiego Domu Kultury

logo-kino-wisła1-300x30011-150x150

KINO WISŁA Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapra­sza na filmy: WYKLĘTY reż. Konrad Łęcki, dra­mat, wojenny, Polska, 2017, czas: 1 godz. 45min. Żołnierze wyklęci toczą nie­równą walkę z ludową wła­dzą o przy­szłość powo­jen­nej Polski. 27-28.03.2017 r.,… 

Dalej

Finał XVII KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ - werdykt i fotoreportaż

  PROTOKÓŁ z posie­dze­nia Komisji Artystycznej Prezentacji Finałowych XVII  Konkursu Piosenki Angielskiej Tarnobrzeg 2017 Komisja Artystyczna w skła­dzie: Mariusz Ryś - prze­wod­ni­czący, Marian Zych, Arkadiusz Chwałek, Marcin Reguła po wysłu­cha­niu 48 pre­zen­ta­cji…

Dalej

KINO "WISŁA" TDK - program

KINO WISŁA Tarnobrzeskiego Domu Kultury  zapra­sza na filmy: BYŁ SOBIE PIES pol­ska wer­sja języ­kowa reż. Lasse Hallstrom, fami­lijny, kome­dia, USA, 2017, czas: 1 godz. 40 min. Film jest  lek­cją dla wszyst­kich, któ­rzy marzą o posia­da­niu…

Dalej