Nowa strona internetowa Kina Wisła.

Zapraszamy na nową stronę Kina Wisła Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Tam znaj­dują się wszyst­kie infor­ma­cje, ter­miny i godziny pro­jek­cji fil­mów. A już nie­długo będzie można rów­nież  tą drogą zaku­pić bilet na film. Zapraszamy.… 

Dalej

Ciekawa wystawa w Kielcach

mini

Trzęślina modra, to trawa oso­bi­ście zebrana a potem użyta do stwo­rze­nia impo­nu­ją­cych insta­la­cji przez arty­stę, Mirosława Maszlankę. Efekt jego bene­dyk­tyń­skiej pracy pole­ga­ją­cej na lepie­niu trawy woskiem psz­cze­lim można oglą­dać w Biurze Wystaw… 

Dalej

Jolanta Dąbrowska - Iskra MALARSTWO I GOBELINY

received_448677832149810-1

Wystawa czynna: 8 maja - 7 czerwca 2017r., Galeria TDK.  Zapraszamy. Jolanta Dąbrowska - Iskra Urodzona w Bielawie na Dolnym Śląsku. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim. Pracowała w Fabryce Firanek Wisan w Skopaniu,… 

Dalej