Protokół
z posiedzenia Komisji Artystycznej Eliminacji Miejskich
Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci
„Dzień bez komputera”
Tarnobrzeg 16 listopada 2017 r.

 Komisja Artystyczna w składzie:
Bożena Guźniczak – polonista

Agnieszka Mroczka – instruktor teatralny, Tarnobrzeski Dom Kultury
dr  Sylwester Łysiak – instruktor teatralny, Tarnobrzeski Dom Kultury
Arkadiusz Chwałek – muzykolog, muzyk, Tarnobrzeski Dom Kultury

po wysłuchaniu 26 prezentacji konkursowych postanowiła nominować do następnego etapu konkursu następujące osoby:

recytacja
uczniowie klas O-III

Julia Dobosz
Zespół Szkolno – Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

Jagoda Gąsior
Zespół Szkolno – Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

Martyna Konieczna
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu

Filip Napieracz
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu

uczniowie klas IV – VI

 Kamil Małajowicz
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu

Kacper Maszkowski
Zespół Szkół Społecznych nr 2

Społeczna Szkoła Podstawowa  im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

Oliwia Nowak
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu

Karolina Rokosz
Zespół Szkół Społecznych nr 2

Społeczna Szkoła Podstawowa  im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

Jan Sroczyński
Zespół Szkół Społecznych nr 2

Społeczna Szkoła Podstawowa  im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

Magdalena Złotorzycka
Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu

Inscenizacja
uczniowie klas IV – VI

Teatrzyk Szkolny KABARECIK
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu

 Komisja artystyczna składa podziękowania uczestnikom konkursu, rodzicom i instruktorom.