Wynajem sal

Cennik wynajmu:

sala wido­wi­skowa: 400 zł/ godzinę - brutto
sala kame­ralna: 250 zł/ godzinę - brutto
kawiar­nia: 150 zł/ godzinę - brutto
pokój nr 46: 100 zł/ godzinę - brutto
nagło­śnie­nie: 300 zł/ godzinę - brutto

W przy­padku nie­ko­mer­cyj­nego wynajmu sali ist­nieje moż­li­wość nego­cja­cji cen.

Plan Sali Widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury

 

 

Sala wido­wi­skowa Tarnobrzeskiego Domu Kultury

 

Brak możliwości komentowania