WAKACYJNA ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW I KOTÓW

WAKACYJNA  ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW I KOTÓW
DLA SCHRONISKA PROWADZONEGO PRZEZ
TARNOBRZESKIE  STOWARZYSZENIE
„CHROŃMY ZWIERZĘTA” W TARNOBRZEGU

CHROŃMY Zbieramy karmę w postaci puszek, maka­ronu, ryżu, suchej karmy, a także rze­czy do ocie­pla­nia koj­ców
(koców, ple­dów, dużych ręcz­ni­ków). Dary można prze­ka­zy­wać do
Tarnobrzeskiego Domu Kultury od ponie­działku do piątku w godz. 8.00- 16.00 (przy por­tierni TDK).

 

Brak możliwości komentowania