WAKACYJNA  ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW I KOTÓW
DLA SCHRONISKA PROWADZONEGO PRZEZ
TARNOBRZESKIE  STOWARZYSZENIE
„CHROŃMY ZWIERZĘTA” W TARNOBRZEGU

CHROŃMY Zbieramy karmę w postaci puszek, makaronu, ryżu, suchej karmy, a także rzeczy do ocieplania kojców
(koców, pledów, dużych ręczników). Dary można przekazywać do
Tarnobrzeskiego Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 (przy portierni TDK).