Zapraszamy dzieci na przedstawienie Teatru Banasiów w Warszawie "CZERWONE JABŁUSZKO"

W ramach "Lata w mie­ście" 13 lipca br. o godz. 11.00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbę­dzie się przed­sta­wie­nie dla  dzieci „Czerwone jabłuszko”
w wyko­na­niu akto­rów Teatru  Banasiów w Warszawie. "Czerwone jabłuszko" to bajka o pra­co­wi­to­ści i leni­stwie, mądro­ści i wyni­ka­ją­cej z leni­stwa nie­wie­dzy, o rado­ści
i szczę­ściu, które dają zain­te­re­so­wa­nia 
i kochana przez nas praca.

Brak możliwości komentowania