„ALEKSANDRA ŚLĄSKA W TEATRZE ATENEUM”
(ze zbiorów Teatru Ateneum w Warszawie)
22 Barbórkowa Drama Teatralna 1999