„KRÓLOWA POLSKIEGO UŚMIECHU. IRENA KWIATKOWSKA 65 LAT NA SCENIE”
(ze zbiorów archiwalnych Teatru Syrena i Teatru Nowego w Warszawie oraz Działu Dokumentacji ZASP i miesięcznika „Teatr”)
23 Barbórkowa Drama Teatralna 2000