Wystawa Dziecięcej Pracowni Plastycznej i Szkoły Artystycznej TDK 
wystawa kończąca rok szkolny w Dziecięcej Pracowni Plastycznej i Szkole Artystycznej TDK  (Mały hol)
05-25 maja 2008 r.

Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury prezentuje prace dzieci powstałe podczas zajęć Dziecięcej Pracowni Plastycznej, Szkoły Artystycznej TDK i zajęć plastycznych grup przedszkolnych (uczniowie klasy III SP 6 w Tarnobrzegu i Przedszkola nr 13). Ekspozycja stanowi podsumowanie rocznej pracy dzieci. Prace są niezwykle barwne, bogate i interesujące, oryginalne i świeże. Powstały przy użyciu rozmaitych technik i materiałów plastycznych.

Zajęcia plastyczne w TDK mają na celu przełamywanie szkolnych schematów myślenia o sztuce dziecięcej. Dzieci pracują indywidualnie bądź w grupach, ich twórcza wyobraźnia nie jest niczym skrępowana ani ograniczona, wypowiadają się w sobie właściwy sposób. Świat widziany oczami dziecka tylko z pozoru wydaje się naiwny, w ich pracach odbijają się dziecięce spostrzeżenia, marzenia i nadzieje.

Zajęcia prowadzi instruktor plastyki Elżbieta Miśkiewicz.

Wielkość czcionki