Konkurs ma 14 lat. Jego uczestnicy wykonują pracę plastyczną w jednej z kategorii tematycznych: kartka bożonarodzeniowa, bombka choinkowa lub anioł (technika dowolna). Prace oceniane są w czterech kategoriach wiekowych: klasy I-III szkół podstawowych, IV – VI, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.. Kryterium oceny prac konkursowych jest kreatywność autorów (pomysły dzieci wynikający z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności plastycznych) oraz walory estetyczne wykonywanych prac (kolorystyka i jednolitość stylowa). Komisja oceniając prace kładzie nacisk na oryginalność dziecięcych pomysłów, nie zaś sugerowanie się wydawnictwami i masowym wzornictwem.

Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej prace można oglądać na ekspozycji w Galerii TDK
Konkurs i wystawa już na stałe wpisała się w klimat i magię Świąt.