TEATR DRAMATYCZNY – Stwarza możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji osobom dorosłym. Spotkania
odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Na zakończenie roku artystycznego wystawiany jest spektakl będący podsumowaniem rocznej pracy.

Spotkanie organizacyjne: 17 września 2015r, godz. 18:00
Pracownia plastyczna nr 51, I piętro