Już w sobotę poznamy najlepszych recytatorów. 2 kwietnia w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbędzie się finał XIV Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje”. Tego dnia także będziemy mogli obejrzeć spektakl „Duży, zie­lony pro­blem”. Wstęp będzie wolny.

W sobotę od rana na scenie Tarnobrzeskiego Domu Kultury prezentować się będą młodzi recytatorzy, biorący udział w dorocznym konkursie „Dziecięce Interpretacje”. Są to osoby wyłonione podczas eliminacji miej­skich, które odbyły się w TDK oraz w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Protokół z eliminacji w Tarnobrzegu można znaleźć tutaj.

Początek prezentacji konkursowych zaplanowano na godzinę 10.00.

Po konkursowych występach zapraszamy wszystkich na spektakl „Duży, zie­lony pro­blem”. To sztuka autor­stwa Elżbiety Jodko-Kuli, którą zre­ali­zo­wał Młodzieżowy Zespół Teatralny dzia­ła­jący w Środowiskowym Domu Kultury w Skopaniu pod kie­row­nic­twem arty­stycz­nym Wojciecha Gwoździowskiego.

Jest to bar­dzo zabawna kome­dyjka o zwa­rio­wa­nym wujku z Australii, który prze­syła dzie­ciom w paczce żywego kro­ko­dyla. Jak się oka­zuje, kro­ko­dyl jest oswo­jony i umie mówić  po pol­sku. Cała zabawa zaczyna się wtedy, kiedy zie­lo­nego przy­ja­ciela trzeba ukryć przed rodzi­cami i chorą na serce ciotką… Sztuka poka­zuje jak wiele nie­spo­dzia­nek może spo­wo­do­wać dziwny pre­zent, a ponadto dowo­dzi, że dzieci lepiej od doro­słych umieją się odna­leźć w zaska­ku­ją­cej sytu­acji.

Więcej na temat spektaklu można znaleźć tutaj.

Początek przedstawienia o godzi­nie 13.00. Wstęp jest wolny. 

rd

Wielkość czcionki