Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej
XV Konkursu Recytatorskiego
„Dziecięce Interpretacje”
FINAŁ
Tarnobrzeski Dom Kultury – 1 kwietnia 2017 roku

Komisja Artystyczna w składzie:
JANINA SZUL  – POLONISTA
dr  EDYTA NIEDUZIAK – TEATROLOG
KRZYSZTOF CZUBAK  – INSTRUKTOR TEATRALNY
 

po wysłuchaniu 36 prezentacji konkursowych, postanowiła nagrodzić oraz wyróżnić następujące osoby: 

KATEGORIA I (uczniowie klas  I – III) 

NAGRODY:

MARIANNA BEDNARZ – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
za umiejętność wykorzystania środków artystycznych

ELIZA MIERZYŃSKA – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Stalowej Woli
za oryginalny dobór  repertuaru

MAGDALENA MROCZKA – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu
za ciekawą interpretację klasycznego tekstu

WYRÓŻNIENIA:

KAROL BRULIŃSKI
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Stalowej Woli

BARBARA KRASOWSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Stalowej Woli

KATEGORIA II (uczniowie klas  IV – VI)

NAGRODY:

JAKUB BULEC
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli
za świadomość interpretacji tekstu

 MACIEJ CIELECKI
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka  w Tarnobrzegu
za świadomość interpretacji tekstu

MICHAŁ KOSTĘPSKI
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
za  trafną interpretację tekstu

KLARA SZCZERBIŃSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli
za oryginalność prezentowanego tekstu

EWELINA GARBACZ
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rzeczyckiej
za prawdę przekazu

WYRÓŻNIENIA:

BARTŁOMIEJ JANUSZ
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli

ALEKSANDRA MALICKA
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

KAMIL MAŁAJOWICZ
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

PIOTR UCZARCZYK
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli

Komisja Artystyczna składa podziękowanie uczestnikom za prezentacje konkursowe oraz nauczycielom i opiekunom za przygotowanie dzieci do konkursu.

 

fot. Beata Wianecka-Długoń