Drodzy Rodzice i Uczestnicy, rozpoczynamy drugą turę zwrotów za niezrealizowane zajęcia artystyczne drugiego semestru roku artystycznego 2019/2020. Aby otrzymać pieniądze, prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz przesłanie go mailowo na nasz adres, bądź dostarczenia osobiście do TDK-u.

Treść oświadczenia znajduje się poniżej, a wersję do ściągnięcia znajdziecie tutaj:

zwrot za zajęcia TDK

Nasze adresy mailowe:

ara@tdk.tarnobrzeg.pl

ksiegowosc@tdk.tarnobrzeg.pl

W razie pytań, służymy pomocą pod numerem telefonu: 15 822 74 97.

 

OŚWIADCZENIE

Proszę o zwrot opłaty za niezrealizowane zajęcia artystyczne Tarnobrzeskiego Domu Kultury:

nazwa zajęć: …………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………………

numer konta, na które należy dokonać przelewu: ……………………………………………………………….

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: …………………………………………………………………….

Wielkość czcionki