Tegoroczny plener „Wiklina w Arboretum” miał miejsce od 13 do 26 lipca br. Organizatorem było Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, a współorganizatorem Tarnobrzeski Dom Kultury. Komisarzem pleneru, był tradycyjnie Stanisław Dziubak. Tegoroczna edycja pleneru ze względu na epidemię miała charakter ogólnopolski i odbyła się w ograniczonym składzie. Uczestnikami byli głównie wykładowcy uczelni wyższych: dr Joanna Biskup-Brykczyńska – UJK w Kielcach, Stanisław Dziubak – TDK w Tarnobrzegu, prof. Wojciech Hora – rektor UA w Poznaniu, prof. Katarzyna Komasa – UA w Poznaniu, Mirosław Maszlanko – Marwica, prof. Anna Waszczuk – UMCS w Lublinie, prof. Józef Wąsacz – Politechnika Krakowska, Stanisława Zacharko-Łagowska – dyr. BWA w  Kielcach, dr Aleksandra Zuba-Benn – PWSZ w Tarnowie.
W fotogaleriach prezentujemy uczestników przy pracy i ich dzieła umieszczone w przestrzeni ogrodu Arboretum.