Wysyłanie kartek z życzeniami świątecznymi to dzisiaj rzadkość. Ale same kartki mogą stać się artystycznym, rękodzielniczym cackiem, które wyrazi więcej, niż sto smsów. Ponadto taka własnoręcznie wykonana kartka może znaleźć się na wystawie w Galerii TDK, a jej autor może otrzymać nagrodę. Wystarczy ją zgłosić do Wielkanocnego Konkursu Plastycznego, którego 14. edycja właśnie rusza.

Wasze kartki powinny nawiązywać do tradycji i kultury ludowej, możecie zaprezentować wielkanocne obrzędy i zwyczaje, możecie wykorzystać hafty, wzory, wycinanki, ozdoby. Poniżej znajdziecie regulamin i kartę zgłoszenia. Na Wasze kartki świąteczne inspirowane tradycją czekamy do 19 marca.

Regulamin Wielkanocnego Konkursu Plastycznego 2021

Karta zgłoszenia Wielkanocny Konkurs Plastyczny 2021

Wielkanocny Konkurs Plastyczny

XIV EDYCJA

Regulamin

Konkurs ma zachęcić dzieci i młodzież do przypomnienia i odtworzenia często zapomnianej tradycji, poznania źródeł i szczegółów zwyczajów, które są żywo kultywowane do dziś. Rozwija wyobraźnię i umiejętności plastyczne, aktywizuje twórczo.

1. Temat:
„Kartka Wielkanocna”- prezentująca polskie obrzędy i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi. Inspiracją mogą stać się stroje ludowe, wycinanki, hafty i inne wyroby rękodzieła artystycznego.
2. Uczestnicy konkursu wykonują maksymalnie 3 prace. Prosimy o dołączenie do nich karty zgłoszenia.
3. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych :
I kategoria: klasy I-III szkół podstawowych,
II kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowych,
III kategoria: klasy VII-VIII szkół podstawowych,
IV kategoria: szkoły średnie.
4. Kryterium oceny – kreatywność autorów: pomysły dzieci wynikający z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności plastycznych, walory techniczne i estetyczne wykonywanych prac (kolorystyka, użycie naturalnych materiałów, jednolitość stylowa), samodzielność wykonania oraz osadzenie w tematyce świątecznej.
5. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii TDK w terminie: 26 marca do 15 kwietnia 2021 r.
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem.
7. Wybrane prace prosimy przekazać do TDK w terminie do 19 marca 2021 r.
8. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem: Tarnobrzeg i powiat tarnobrzeski.

Terminy:
– zgłaszanie prac do konkursu do 19 marca 2021 r. /włącznie/,
– rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, wernisaż wystawy 30 marca 2021 r. godz.14.00, Galeria TDK (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna).

Organizator:
TARNOBRZESKI DOM KULTURY
Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822 21 10 wew. 24
koordynator konkursu: Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.tdk.tarnobrzeg.pl

Ogólne warunki:
1. Uczestnicy zgłaszający prace do udziału w konkursie oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację prac przez media na współczesnych nośnikach obrazu oraz na ich wykorzystanie przez organizatorów bez roszczeń finansowych.
2. Uczestnicy, opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację i rozpowszechnienie wizerunku uczestnika zawartego w materiałach oraz utrwalonego w fotografiach wykonanych podczas konkursu.

Wielkość czcionki