Szkice, pejzaże, portrety – w Galerii TDK można już oglądać dzieła uczestników zajęć plastycznych w Tarnobrzeskim Domu Kultury. W środę uroczysty wernisaż.

W Galerii TDK można obejrzeć efekty pracy podopiecznych pracowni plastycznych działających w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Zaprezentowano kilkadziesiąt obrazów, które powstały w czasie kończącego się właśnie sezonu artystycznego pod okiem instruktorek: Marty Lipowskiej i Elżbiety Miśkiewicz-Zamojskiej.

Czas pandemii bardzo utrudnił pracę, kilkakrotnie przerywano zajęcia. Uczestniczki pracowni dla dorosłych kontaktowały się wtedy online. Takie konsultacje nie mogły zastąpić stacjonarnych spotkań i wspólnej pracy, ale pozwoliły podtrzymać kontakt, uczestniczki mogły też liczyć na radę i podpowiedź instruktorki. Na początku roku panie zaprezentowały swoje prace w formie wystawy online na stronie Tarnobrzeskiego Domu Kultury, a teraz udało się pokazać je w stacjonarnej galerii.

Uroczysty wernisaż i spotkanie twórczyń odbędzie się w środę 7 lipca o godz. 18.00. Wstęp wolny.