Zapraszamy na wernisaż wystaw poplenerowych

W dniu 11 sierp­nia 2017 r. o godz. 17.00 w Galerii TDK odbędą się wer­ni­saże wystaw pople­ne­ro­wych: VII PLENERU BAJKOWEGO - WARSZTATÓW ILUSTRACJI i XX MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU ARTYSTYCZNEGO - Bolestraszyce, Tarnobrzeg 2017. Serdecznie zapra­szamy!…

Dalej

WAKACYJNA ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW I KOTÓW

CHROŃMY

WAKACYJNA  ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW I KOTÓW DLA SCHRONISKA PROWADZONEGO PRZEZ TARNOBRZESKIE  STOWARZYSZENIE „CHROŃMY ZWIERZĘTA” W TARNOBRZEGU Zbieramy karmę w postaci puszek, maka­ronu, ryżu, suchej karmy, a także rze­czy do ocie­pla­nia koj­ców (koców, ple­dów,…

Dalej

Niezwykły pokaz iluzji w TDK.

mini domino

20 lipca 2017 r., o godz. 11.00 w ramach akcji „Lato w Mieście” zacza­ro­wał Nas swo­imi sztucz­kami ilu­zjo­ni­sta Domino-Magic. Magik dzięki zapre­zen­to­wa­nym sztucz­kom prze­niósł dzieci w świat wyobraźni, ilu­zji i zabawy. Dzieci miały moż­li­wość prze­ży­cia…

Dalej

"teatr banasiów" w ramach akcji "Lato w Mieście"

mmini

13 lipca 2017 r., w ramach akcji "Lato w Mieście" gości­li­śmy w Tarnobrzeskim Domu Kultury "teatr bana­siów". "Czerwone jabłuszko" to bajka o pra­co­wi­to­ści i leni­stwie, mądro­ści i wyni­ka­ją­cej z leni­stwa nie­wie­dzy, o rado­ści i szczę­ściu, które dają zain­te­re­so­wa­nia i kochana… 

Dalej

Rodzinne Wakacyjne Warsztaty Produkcji Papieru Czerpanego

mini

8 lipca 2017 r., w Tarnobrzeskiem Domu Kultury w ramach akcji „Lato w Mieście” odbyły się  Rodzinne Wakacyjne Warsztaty Produkcji Papieru Czerpanego. W warsz­ta­tach uczest­ni­czyły dzieci, rodzice oraz dziad­ko­wie. Warsztaty pro­wa­dziła Joanna Kurkiewicz, na… 

Dalej