REPERTUAR KINA "WISŁA"

logo-kino-wisła1-300x30011-150x150

KINO WISŁA Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapra­sza na filmy: CIEMNIEJSZA STRONA GREYA reż. James Foley, melo­dra­mat, USA, 2017, czas: 2 godz. Druga część ekra­ni­za­cji świa­to­wego best­sel­leru - try­lo­gii autor­stwa E.L. James. Skomplikowany miło­sny…

Dalej

Zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych na Program Profilaktyczno-Wychowawczy w wykonaniu DOBROMIRA MAKOWSKIEGO i do udziału w Konkursie Plastycznym STOP! przemocy, dopalaczom i używkom pod każdą postacią.

STOP - mini

Dobromir Makowski, autor pro­jektu RapPedagogia, opar­tego na muzyce Hip Hop, ele­men­tach pro­fi­lak­tyki oraz inspi­ro­wany prze­szłym życiem autora i wyko­nawcy. Jest peda­go­giem i nauczy­cie­lem wycho­wa­nia fizycz­nego, który mieszka wraz z żoną i dziećmi w Pabianicach. Autor… 

Dalej

W Tarnobrzeskim Domu Kultury "Lekko Nie Będzie".

performance_l_lekko_nie_b_dzie_-_lay

Oburza Was nieco więk­sza róż­nica wieku w związ­kach? Śmieszą Panie i Panowie zauro­czeni młod­szymi part­ne­rami w myśl zasady: Mnie by się to nie przy­da­rzyło? Jeśli tak - ta sztuka roz­bawi Was do łez… 

Dalej

XVII KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ - Tarnobrzeg 2017

Zapraszamy do udziału w kon­kur­sie soli­stów, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (do 8 osób). Pliki do pobra­nia: Regulamin Konkursu Piosenki Angielskiej-2017.pdf Karta Zgłoszenia Konkursu Piosenki Angielskiej 2017.pdf Karta Zgłoszenia Piosenka Angielska 2017.doc

Dalej