Zapraszamy na SPOTKANIA Z MUZYKĄ 2016/2017

Tarnobrzeski Dom Kultury i Filharmonia Narodowa w Warszawie zapra­szają zor­ga­ni­zo­wane grupy uczniów na  „Spotkania z muzyką” w roku szkol­nym 2016/2017. „Spotkania z muzyką” to cykl kon­cer­tów edu­ka­cyj­nych w wyko­na­niu wybit­nych arty­stów Filharmonii Narodowej, które zna­ko­mi­cie uzu­peł­niają…

Dalej

logo-paczka01

Dołącz do SZLACHETNEJ PACZKI lub AKADEMII PRZYSZŁOŚCI i zdo­bądź cenne doświad­cze­nie! Umiejętności komu­ni­ka­cyjne i inter­per­so­nalne, pla­no­wa­nie i dobra orga­ni­za­cja pracy, a także doświad­cze­nie w obsza­rze PR czy logi­styki – chcesz zdo­być kom­pe­ten­cje cenne na rynku… 

Dalej

"Jak powstaje film" - spo­tka­nie z Olkiem Dylem.

7735997.3

24 sierp­nia o godz. 10.00 w ramach akcji „LATO w MIEŚCIE” - „MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie z Olkiem Dylem - "Jak powstaje film". Po spo­tka­niu odbę­dzie się pro­jek­cja filmu „Jak…

Dalej

SIERPIEŃ - Repertuar Kina Wisła

logo-kino-wisła1-300x30011-150x150

Zapraszamy na seanse fil­mowe do kina Wisła w Tarnobrzegu. Pełny reper­tuar do ścią­gnię­cia tutaj - SIERPIEŃ 2016 KLIKNIJ W ramach akcji "LATO w MIEŚCIE - Mój ulu­biony boha­ter fil­mowy" zapra­szamy na cykl spo­tkań…

Dalej

Tarnobrzeskie Święto Plonów 2016

chleb 4

Prezydent Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeski Dom Kultury i Rada Osiedla Sobów zapra­szają 15 sierp­nia 2016 r., na Tarnobrzeskie Święto Plonów, które odbę­dzie się na Stadionie os. Sobów. Dożynki, to w pol­skiej tra­dy­cji stary zwy­czaj,…

Dalej

VI Bajkowy plener - warsztaty ilustracji. Zapraszamy do TDK

livre-personnages

Zapraszamy wszyst­kie dzieci na "VI Bajkowy ple­ner - warsz­taty ilu­stra­cji", które zostaną popro­wa­dzone przez bia­ło­ru­skiego arty­stę Edwarda Gałustowa. Plener odbywa się w ter­mi­nie 9- 11 sierp­nia 2016 r., w godz. 10.00 -12.00.…

Dalej

Spo­tka­nie z rodziną Smaliszów - "Jak powstaje chleb"

film_10612_original_1

10 sierp­nia o godz. 10.00 w ramach akcji „LATO w MIEŚCIE” - „MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie z rodziną Smaliszów - "Jak powstaje chleb". Po spo­tka­niu odbę­dzie się pro­jek­cja filmu „Robinson…

Dalej