Tańczyłam na delikatnej linie – Kalina Jędrusik

Tańczyłam na delikatnej linie – Kalina Jędrusik

„TAŃCZYŁAM NA DELIKATNEJ LINIE… KALINA JĘDRUSIK (1931 – 1991) (ze zbiorów Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Teatru Współczesnego, Teatru Narodowego, Teatru Komedia, Teatru Rozmaitości i Teatru Polskiego w Warszawie) 24 Barbórkowa Drama Teatralna 2001...